Image.VNFile.IO - Giảm Dung Lượng Ảnh Online

Home | Upload | Download | Top File
Giúp đỡ
Thông tin về wap
- là một Chương trình lưu trữ tập tin miễn phí cho điện thoại di động.
Những đặc tính:
-Upload từ máy tính / điện thoại;
-Khả năng upload từ Opera Mini;
-Kích thước tập tin tối đa - 50MB
-Tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu.
-Tính năng mua mật khẩu bằng tiền ngân hàng .và còn nhiều tính năng hay nữa.
Home
Copyright © TapTin.VN - 0.0008s